forside

 

  Udstillinger

 

Skovhuset, Værløse

2007

 

 

Susanne Te-shu Chang kom til Danmark med sin familie i 1962 nogle år før kulturrevolutionen i Kina. Hun er uddannet på Skolen for Brugskunst i årene 1979-82 efterfulgt af tre år på kunstakademiets linje for monumentalt maleri i Amsterdam. Opholdet i Amsterdam var i højere grad en oplevelse af byen og dens etniske og dynamiske liv end et egentlig studieophold på akademiet, hvor undervisningen var sparsom og mindre betydningsfuld for Changs senere produktion. Ikke desto mindre gav opholdet Chang mulighed for at arbejde intensivt med idéen om det monumentale værk, en erfaring hun siden bruger ved hjemkomsten til Danmark, hvor hun en årrække arbejder med større udsmykningsopgaver på bl.a. HT's arkitektafdeling.
Changs kinesiske baggrund kan aflæses af hendes værker gennem 1980'erne og 90'erne - både materialemæssigt og filosofisk. I 1980'erne arbejde Chang med et ekspressivt silkemaleri, hvor penselstrøgene har reminiscenser til den kinesiske kalligrafi tradition. Silkerne blev sædvanligvis installeret eller ophængt i rum, som stofkorridorer af sfærisk karakter og iscenesat med lyd fra bl.a. tibetanske syngeskåle. Samme rumlige orientering findes i Changs senere træskærerarbejder, hvor de enkelte værker præsenteres i et bestemt rumligt forhold til hinanden og udstillingsrummet som helhed.
Fascinationen af det kalligrafiske tegn går igen i Changs træskærerarbejder, hvor hun snit for snit skaber en stemning og danner symboler inspireret af taoismens naturfilosofi. Taoismen, som kendes helt tilbage til det 3. århundrede før Kristus, repræsenterer sammen med konfucianismen og senere buddhismen, de lærer der gennem tiderne har behersket Kinas åndsliv.
Det er både meditative energier og modsætningsfyldte tegn og materialer, der optager Chang. Således ses guldets lysende immaterielle karakter, som en modsætning til træets hårdhed og konkrete fysiske form. Eller det tidløse og ellipseformet kvindelige yoni tegn arbejder blødt op imod træets aftegninger af tidsårer. Chang anvender træsorterne lind, ask og rødel, og hun betragter selv træet som et stærkt symbol på en naturkraft. En kraft og et materiale der er medbestemmende under det kunstneriske arbejde, i modsætningen til de tidligere arbejder med silken, som er mere eftergivende og modtagelig for den kunstneriske bearbejdning. På udstillingen til Skovhuset præsenterer Chang en række træskærerarbejder inspireret af asiatisk filosofi. Værker der som ikoniske tegn vil skabe et næsten sakralt rum af naturenergier fremkommet ved anvendelse af materialerne guld og træ.

 

Dorthe Abildgaard

Kunstnerisk leder, Skovhuset

 

 

   
 
   

 

   

 

   
 
   
 
   
 
forside